Twitterlot

Op 30 december 2009 kreeg ik het idee om eens te kijken of er meer Twitteraars zin hadden om gezamenlijk een lot te kopen voor de oudejaarsloterij van 2009. Misschien dat er wel een enkel lotje mogelijk was, met een drie of vier man…. Oeps. Dat werden vijf loten en maar liefst dertig deelnemers. Binnen een dag! Snel heb ik Twitterlot opgezet om toch het een en ander te kunnen vertellen.

Iedereen heeft dezelfde dag nog betaald. De magie van social media! En belangrijker: de voorpret was enorm. Twitter werd overspoeld met #twitterlot berichten. Wat zouden we allemaal gaan doen met die enorme prijzen die we zouden winnen? Wat zou er allemaal gebeuren? Berichten van anderen werden steevast beantwoord met: Daar heb je morgen (1 januari) toch iemand voor? We kwamen zelfs hoog in de ranglijsten met onze hashtag.

Opzet van Twitterlot in 2010

De uiteindelijke prijs: een knaller van maar liefst €20,-. Maar dat dat bijzaak was, werd nogmaal bevestigd. Twitterlot ging door. We gingen maandelijks meedoen met een straatje Staatsloten. Zo tegen de 10e van de maand liet @twltterlot ook van zich horen: “Het is allemaal slechts voorspel op de oudejaarsloterij van 2010! Want dan ging #twitterlot ongetwijfeld weer gigantisch knallen!”

Via Twitter werd gepolst wie er allemaal door wilde gaan of  in wilde stromen. Daar was genoeg animo voor. We gingen online meespelen, €30,- per trekking: twaalf reguliere trekkingen per jaar, de Koninginnedagloterij en de oudejaarsloterij, allen met Jackpot. Die Koninginnedagloterij en de Oudejaarsloterij waren extra trekkingen, maar daar hoefden de deelnemers niet extra voor in te leggen: Doordat we een straatje hadden, wonnen we gegarandeerd €10,- per trekking. Vanwege de eindcijfers. Da’s dus 120 euro op jaarbasis wat in de pot beland. Daar gaat dus twee keer €30,- af, hielden we nog €60,- euro op jaarbasis over.

Afgezien van de te winnen prijzen natuurlijk. De pot werd aan het einde van het jaar uitgekeerd, met drie uitzonderingen:

  • Iemand wil tussentijds stoppen en krijgt dan zijn aandeel tot dan.
  • De winst per persoon is meer dan €100,-, dan werd dat uitbetaald
  • Twitterlot stopte om wat voor reden dan ook. Maar da’s logisch en dat ging natuurlijk niet gebeuren!

Voor de trekking van 10 februari was het te laat om online aan te melden, dat werden dus gewoon echte loten van de sigarenboer. In de maand maart verliep alles online en op rolletjes.

Twitterlot in 2011

Een jaar verder en Twitterlot had niet altijd evenveel aandacht gekregen. De trekking op de 10e bleek vaak op een drukke avond te vallen en als gevolg waren de deelnemers me vaak voor met de uitslag. Da’s niet erg, maar ik had het idee dat er wel wat meer mee gedaan kon worden. Het was wat suffig geworden. De enorme voorpret van de oudejaarstrekking van 2009 moest weer terug!

Samen met Martijn Olislaegers is nagedacht over de aanpak. Iedereen werd uitbetaald en we organiseerden een kleine borrel. Slechts drie mensen wilden stoppen, nieuwe aanwas was snel gevonden. Dit jaar gaan we na elke trekking een mailing uitsturen en daarin wat leuke feitjes verwerken. Uiteraard ook weer flink gevoed door de spreadsheet met alle statistiekjes.

Zo hebben we het jaar volgemaakt. Alle cijfers zijn verzameld en wachten op controle. Iedereen heeft nu een tegoed van ongeveer € 5,-, precies genoeg voor een kleine borrel.

En op die borrel, daar gaan we vast een volgend project bedenken…