Het Nieuwe Grote Rode Gevaar heet 50Plus

Terwijl het hele politiek spectrum het nu heeft over samen bouwen en de coalities al rustig bespreekt tijdens de eerste debatten, is er slechts een partij die ze buiten de deur houden. Een partij slechts. En dat is raar. Er is namelijk nog een partij erger dan de PVV.

Want de PVV sluit slechts één groep buiten. Voor zover je van een groep kunt spreken, maar hou het even op “de buitenlander”, met de anti-Europese sentimenten (we willen de gulden terug en dan komt alles weer goehoed) daaruitvolgend. Er is namelijk nog een andere partij, die precies andersom denkt. Alle groepen, op een na, zijn maar raar. Man, vrouw, blank, getint, buitenlands, opgeleid of niet: als je niet 50+ bent, dan ben je maar lastig.Volgens de 50Plus, waar Henk Krol nu de aanjager is, moet alles wijken voor de 50+. Hij gaat met zijn partij opkomen voor deze “verwaarloosde” groep. Het lijkt er haast op dat het niets anders is dan een lust naar macht gesteund door de pensionado. Deze groep is namelijk groot en wordt de komende jaren alleen maar groter door de vergrijzing. Van drie naar misschien wel vier miljoen gepensioneerden. Tel daarbij op de 50 plussers die ook richting pensioen gaan, dan zit je zeker op 6 miljoen? Kom je voor deze ene groep boze grijze Nederlandse mannen op met veel gratis gratis gratis, dan ben je gegarandeerd van een plekje in het pluche.

Politiek draait om de hele samenleving. Niet één groep.

Helaas is dat nu net niet waar onze politiek om moet draaien. Niet om de belangen van slechts één groep. Leeftijd, ras, religie, onderscheid wat er niet mag (moet) zijn. Of je die nu wil buitensluiten of juist wil voortrekken. Het gaat om heel Nederland. Hoe kunnen we het voor ons allemaal beter maken. Dat de meningen verdeeld zijn over hoe dat dan precies moet, van Robin Hood belasting, inkomensafhankelijke belasting tot juist verlaging van de belastingen, dat klopt. Elke partij gaat vanuit een eigen set waarden en visie uit en bouwt zo het programma op. Het is wat geschuif en gezoek waar het geld precies vandaan moet komen en naartoe moet. Maar wel vanuit een ideaalbeeld dat het daardoor met Nederland (en daarbuiten) beter gaat. 

Vervolgens gaan ze aan de slag om in de eigen partij, in de Kamer en in de Regering een compromis te vinden zodat alle groepen er uiteindelijk beter van worden. Daarbij kijken ze naar de gevolgen voor alleenstaande ouders en de gepensioneerden. Naar studenten (ahum, langstudeerboete iemand) en naar de harde werkers. En niet hoe ze één club mensen voor kunnen trekken door ze met 65 jaar met riant pensioen of zelfs VUT kunnen laten gaan, zoals ooit de dromen waren.

50Plus doet dat wel. Afgezien van onduidelijkheid en ondoordachte punten in het programma: centraal staat dat ze opkomen voor deze “vergeten groep”. Hoe kun je nu een zes miljoen Nederlanders vergeten? Drie miljoen gepensioneerden plus een drie miljoen tussen de 50 & 65 jaar. Dat lijkt me al een sterk verhaal: Politieke partijen ervaren zelf al vooral het probleem dat hun leden helaas sowieso al uit grotendeels de 50 plussers bestaan…

Het 50 punten programma

Los van dit rare uitgangspunt zijn wel meer gaten in het programma zelf te vinden, zoals te lezen is op de NRC.next blog die een paar punten uit het programma uitlichten. Bam. Pijnlijk. Populistisch. Het verkiezingsprogramma bestaat uit 50 punten en dat programma is schrikken. Ik ben er naar op zoek gegaan en hop, direct op de homepage van 50Plus wordt gevraagd om het melden van prijsstijgingen om zo voer te hebben om het over de koopkracht te hebben. Die prijsstijgingen die voor iedereen gelden ja.
Sommige punten zijn zonder toelichting al leuk.

Het deelnemen aan internet door ouderen wordt ook door de overheid gestimuleerd.Er komt een verplicht vak moderne communicatie (internet, tablet e.d.)

Maar dan komt het pas.

De verplichte, dure en bureaucratische keuring voor automobilisten van 70 jaar (170.000 per jaar), wordt afgeschaft. Alternatieve oplossingen zoals een rijtest bij 75 jaar worden onderzocht.
Wat is duur? En wat is het gevolg van afschaffen aan ongevallen en daaruit vloeiende kosten en meer? Zeker als er een paar punten verderop gesproken wordt over een medicijnen APK. Die draait toch ook om de gezondheidsrisico’s bij ouderen en is zeker gratis? Ook de NRC.next blog schoot al wat gaten in de cijfers achter het programma, maar ook rondom een ander thema wordt het pas echt eng:

Gezicht bedekkende kleding (o.a. bivakmutsen en maskers) worden in het openbaar verboden. Iedereen moet herkenbaar zijn ook vanwege de criminaliteit.
Ook? Om welke reden nog meer dan? Dat blijft in het ongewisse. Komt hier de ware aard van het beestje naar boven?

Na de 50 punten… volgen er nog een paar. Strak. Waaronder deze hele enge: Zeker op termijn is het belangrijk dat Turkije niet van Europa vervreemdt om niet in handen van de fundamentalistische islam te worden gedreven.

Gelukkig. Niet alleen “de mensen” onder de 50 jaar zijn maar eng. Naast het inspelen op sentimenten rondom de pensioenleeftijd en koopkracht: Ook het nieuwe Rode gevaar, de fundamentalistische islam, ligt op de loer aan de grens van Europa.

Wat? Ik vind deze Angry White Males van de 50Plus een gevaar. Gevaarlijk vanwege het uitgangspunt – keihard voortrekken van één groep – , vanwege de tegenstrijdigheden in het programma, maar vooral dit laatste. De PVV is tenminste nog duidelijk in wat ze wil. Ik vertrouw erop dat de politiek én de stemmers van die eerdere misstap genoeg hebben geleerd en deze one-issue-partij genadeloos fileren in debatten en de stemhokjes.


Update: Reacties onder dit bericht zijn uitgezet na scheldpartijen en zelfs dreigementen door Dick Schouw (Nr 24 op de lijst voor 50Plus) onder het pseudoniem Henri Nostradame.